Pielęgnacja

Chcesz aby okna i drzwi służyły ci przez lata?

Zapoznaj się z poniższymi informacjami dotyczącymi użytkowania i pielęgnacji:

Drzwi należy użytkować zgodnie z ich przeznaczeniem tzn. ich otwieraniu i zamykaniu.
Zamykanie drzwi polega na niewielkim dociśnięciu skrzydła do ramy (ościeżnicy), w momencie ich styku klamka powraca do pozycji poziomej.
Zablokowanie drzwi polega na dwukrotnym przekręceniu klucza po kąt 360o włożonego do wkładki, w celu ich odblokowania należy przekręcić klucz dwukrotnie o kąt 360o w przeciwnym kierunku, nacisnąć klamkę w dół i odciągnąć bądź popchać (w zależności od rodzaju otwierania) niewielką siłą skrzydło.

Okna należy użytkować zgodnie z ich przeznaczeniem tzn. ich otwieraniu, uchylaniu (opcjonalnie) i zamykaniu. Zamknięcie otwartego- rozwartego okna polega na dociśnięcia skrzydła do ramy i przeniesieniu położenia klamki z pozycji poziomej
w dół o kąt 90o , aby uchylić zamknięte okno należy przenieść położenie klamki o kąt 180o w górę i delikatnie odchylić przyciągnąć skrzydło. Ustawienie klamki pod kątem 45o od poziomu w górę, pozwala nam uzyskać funkcję
mikro-wentylacji.
Wszystkie odmienne niż wyżej wymienione ustawienia klamek podczas otwierania, uchylania i zamykania okien, mogą spowodować uszkodzenie okucia obwiedniowego.

Mycie i czyszczenie okien i drzwi drewnianych
Do mycia i czyszczenia należy stosować neutralne środki nie zawierające rozpuszczalników, alkoholi, octanów i chloru, które nanosimy za pomocą miękkiej szmatki lub gąbki. Nie wolno stosować preparatów zawierających drobiny ścierne gdyż mogą zarysować, zmatowić powłokę.

Ze względu na szczelność okien przy wzroście wilgotności może wystąpić zjawisko skraplania się pary wodnej na szybie, aby uniknąć tego zjawiska zaleca się krótkie, intensywne wietrzenie pomieszczeń w celu wymiany powietrza.

Podczas użytkowania drzwi i okien nie wolno:

  • trzaskać ich skrzydłami,
  • pozostawiać skrzydła w pozycji uchylnej w czasie silnego wiatru,
  • poddawać je dodatkowym obciążeniom,
  • wkładać rąk, przedmiotów podczas zamykania, uchylania skrzydeł drzwi i okien,
  • drzwi z zastosowaną nakładką ozdobną na ościeżnicy nie należy otwierać do oporu, gdyż zawiasy mogą ją uszkodzić.

W celu zapewnienia długoletniego użytkowania okien, drzwi należy poddawać je okresowej konserwacji, co najmniej raz w roku poprzez:

  • Naoliwienie wszystkich ruchomych elementów metalowych okuć co poprawi poślizg, zmniejszając jednocześnie opór przy otwieraniu, zamykaniu. W tym celu należy zastosować olej, smar do smarowania okuć bądź olej stosowany przy smarowaniu maszyn do szycia. Ważne aby olej, smar nie zawierał kwasów
    i żywic.
  • Przecieranie za pomocą gliceryny lub wazeliny technicznej uszczelki okienne i drzwiowe, w celu zabezpieczenia ich przed przymarzaniem w okresie zimowym.
  • Używanie dwa razy w roku specjalnych preparatów do czyszczenia, pielęgnacji stolarki np. Sikkens Pflegeset, w celu przedłużenia trwałości powłoki lakierniczej. Pielęgnacji powłoki lakierniczej na drewnianej części, okien drewniano-aluminiowych, poddać raz na 5 lat.

Żywotność powłoki lakierniczej uzależniona jest również od stopnia narażenia na niekorzystne warunki atmosferyczne m. in. duże nasłonecznienie, opady.